Bảo vệ sự …

Bảo vệ sự kiện

Bảo vệ sự kiện

Nhân viên bảo vệ được trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ bảo vệ con người, tài sản và duy trì an ninh trật tự sự kiện văn hóa, triển lãm, các hội nghị, …
Tags:,

Tin tức mới

Thông tin mới nhất và nhanh nhất về pháp luật, an ninh, trật tự xã hội.