• Bảo vệ sự kiện

    Bảo vệ sự kiện

    Nhân viên bảo vệ được trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ bảo vệ con người, tài sản và duy trì an ninh trật tự sự kiện văn hóa, triển lãm, các hội …

Hiển thị từ1 đến1 trên1 bản ghi - Trang số1 trên1 trang